Co to jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to koncepcja, według której podmioty gospodarcze uwzględniają interes społeczny i relacje z różnymi grupami interesariuszy. Jednym słowem, firmy muszą podejmować działania, wpierające pracowników, klientów i ogół społeczeństwa.

Rozwiązania CSR

Rozwiązania CSR muszą być długofalowe, a cele powinny się różnić w zależności od majątku przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na rynku. Firmy uwzględniające społeczną odpowiedzialność biznesu powinny realizować projekty, które będą korzystne dla całego społeczeństwa. Na przykład akcje nastawione szerzenie świadomości ekologicznej, programy wsparcia osób potrzebujących czy umożliwienie własnym pracownikom korzystanie z udogodnień socjalnych.

Dlaczego warto wdrażać rozwiązania CSR

CSR może poprawić wizerunek firmy i pomóc osiągnąć cele z zakresu Public Relations (PR). To z kolei może przełożyć się za wzrost zainteresowania marką i zwiększenie sprzedaży produktów czy usług. Należy wiedzieć, że klienci w dzisiejszych czasach przy podejmowaniu decyzji zakupowych zwracają uwagę na jakość, cenę produktu oraz na wizerunek danego przedsiębiorstwa.