– Polityka Prywatności –


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

  1. 1. Ewerro Sp. z o.o., tel. 535 033 090, mail [email protected]; NIP: 649-230-02-24, REGON: 243614060; KRS: 0000 516 285;

II. Cele i podstawy przetwarzania

  1. 1. Przetwarzamy Twoje dane (imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu) w celu zawarcia umowy na realizację usług sprzedażowych świadczonych przez firmę Ewerro Sp. z o.o., na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. 2. Przetwarzamy Twoje dane (imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu) w celu wykonania i na podstawie umowy (kupna/sprzedaży), gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

III Prawo do sprzeciwu

  1. 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych

V. Odbiorcy danych

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji