Czym się zajmujemy: Wsparcie koncepcyjne i organizacyjne samorządu, NGO i biznesu — Ewerro

Czym się zajmujemy: Wsparcie koncepcyjne i organizacyjne samorządu, NGO i biznesu

Wspieramy samorządy lokalne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na dofinansowanie działań nowych i dotychczasowych – inwestycji, wydarzeń kulturalnych, aktywności społecznej itp. Współpracujemy z kilkunastoma samorządami z całego kraju, m.in. z gminami Wisła i Szczyrk. Opracowujemy także strategie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i biznesem. Uczymy nowe lub niedoświadczone organizacje pozarządowe, jak działać lepiej i bardziej efektywnie.
W ramach wspierania biznesu odpowiedzialnego społecznie pokazujemy przedsiębiorcom, jak angażować się społecznie niewielkim kosztem na skalę ogólnopolską lub lokalną oraz budować tym sposobem markę firmy odpowiedzialnej, zaangażowanej i przyjaznej. Na różne sposoby aktywizujemy przedsiębiorstwa do udziału w inicjatywach władz samorządowych, społeczności lokalnych czy organizacji pozarządowych. Dotychczas w nasze inicjatywy włączyły się dziesiątki firm, m.in. Aluron, Granbau, Nadnotecki Bank Spółdzielczy, Browar na Jurze.

0